پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

محمد فلاح تفتی
محمد فلاح تفتی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی و برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^