زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

محمد فلاح تفتی
محمد فلاح تفتی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی و برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^